Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2011

9016 9898
A Ty!
[tutaj Wuj Sam wskazuje na Ciebie palcem]
Na jakie koncerty chadzasz?
Reposted fromhaber haber

February 28 2011

Gdyby Kazik Staszewski wystąpił w Idolu, nie przeszedłby do II etapu. Muniek Staszczyk nie przeszedłby eliminacji, bo się jąka. Śp. Grzegorz Ciechowski też...
— Skiba, dziś u Lisa
Reposted fromhaber haber
Ten naród kochał Ewę Demarczyk, Czesława Niemena (...) Gusta Polaków wcale nie są takie tępe jak muzyka, której słuchają.
— Hołdys, dziś u Lisa
Reposted fromhaber haber

February 22 2011

Reposted fromvajz vajz viasober sober

February 18 2011

Poland... Number one in nothing...
Reposted fromjackal jackal

October 11 2010

Dochodziła druga. Godzina potajemnych schadzek w burdelach i pijackiego apogeum w tajnych mordowniach. O tej godzinie porządni małżonkowie już dawno śpią, a nieporządni zdobywają lub przekazują syfilityczne szlify. O tej godzinie zmęczone gruźlicze kurwy na Mostkach tracą resztki nadziei na klienta, stare mendy w melinach, bezużyteczne i zobojętniałe, zaglądają pijakom w oczy, niepokorni studenci i rusińscy radykałowie w bełkotliwych tyradach obalają ład społeczny, zgrani do nitki hazardziści stoją w ciemnych bramach z przystawionym do skroni pistoletem, a chorzy, rozjątrzeni bezsennością policjanci prowadzą swe beznadziejne śledztwa.
— Marek Krajewski, Erynie
Reposted byhabertomarkusleniriuminvisible-twelveczinokzchpitrosooldyspneaciaarovvlsomeAllyChangingWorldfrestyletransfuzjaahoraMagnolia11cakeskatkadhafssolfeatherrfrestyleMagnolia11letsgodrinktogethernietykajsoledadfifipipikcyquacolorful931mojbalagannastrychu
Reposted fromanks anks viahaber haber
5133 f006 500
"Jezus nie może zostać królem Polski, ponieważ osoba skazana prawomocnym wyrokiem nie może pełnić funkcji publicznej."
Reposted fromomnipotence-ltd omnipotence-ltd viahaber haber
Reposted fromsober sober viahaber haber
Na wyprawę krzyżową Leszek [Biały] nie wyruszył, wyjaśniając papieżowi, że w Palestynie brak piwa i miodu, bez których żyć nie można
— Paweł Jasienica, Polska Piastów
Reposted fromhaber haber

July 29 2010

Jaki prezydent, taki pomnik... via Oscaritta AndTolo
Reposted fromjackal jackal

April 22 2010

Dowody na to, że szkoła jest filmem:

Szkoła – Nonsensopedia, polska encyklopedia humoru
Reposted frompsychob psychob

April 04 2010

9189 4def 500
Reposted fromsmutazos smutazos

April 02 2010

March 28 2010

Play fullscreen
Lyrics:
Potężna wichura, łamiąc duże drzewa,
trzciną zaledwie tylko kołysze.
Uważaj! Uważaj! Uważaj! Uważaj!
Uważaj! Uważaj! Uważaj! Uważaj!
Tak, wiem, wtedy nie będzie zmiłowania,
łaski nie będzie.
Tak wiem, dziś nasza kolej,
już ustawiony sprzęt jest na stole.

I dosko się czuję.
I wszystko kapuję.
Na lekkiej fazie.
Wciąż trybię i jarzę.

[O! O! O! O!] I dosko się czuję.
[O! O! O! O!] I wszystko kapuję.
[O! O! O! O!] Na lekkiej fazie.
[O! O! O! O!] Wciąż trybię i jarzę.
[O! O! O! O!] Wciąż trybię i jarzę.

Potężna wichura, łamiąc duże drzewa,
trzciną zaledwie tylko kołysze.
Siwy dym i białe sadze,
będzie dzisiaj kamikadze.
Tak wiem będą jasełka,
wszyscy gotowi i nikt nie pęka,
kamień na kamieniu tutaj nie zostanie.
My królowie mety, ryjemy berety

[O! O! O! O!] I dosko się czuję.
[O! O! O! O!] I wszystko kapuję.
[O! O! O! O!] Na lekkiej fazie.
[O! O! O! O!] Wciąż trybię i jarzę.

Potężna wichura, łamiąc duże drzewa,
trzciną zaledwie tylko kołysze.
Jakie życie morał taki,
dawaj palnik i bez draki,
bo jak przyjdzie co do czego,
to już będziesz do niczego.
- No to ja poprosze Colę.
- On chce jednak Colę.
- Dzisiaj poproszę Colę.
- On chce dzisiaj Colę.
- Jednak poproszę Colę.
- O ja cię pindolę!
- Ja poproszę Colę!
- O ja cię...! A ja chcę Nervosol!
Reposted fromsmutazos smutazos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl